SU ALTI PERVANELERI

Su hattının altında çalışan tamamen batık pervaneler, farklı hızlarda stabilitenin yanı sıra güvenilir, tutarlı itiş gücü gerektiren gemilerde yaygın olarak kullanılır.

Tamamen suya batırılmış pervanelerimiz, son teknoloji yazılım ve uzmanlıktan yararlanan titiz bir tasarım sürecinden geçmektedir. Rolla’nın panel yöntemine dayanan tescilli yazılımını kullanarak, her uygulama için en uygun tasarımı belirlemek üzere çap, kanat sayısı, eğim ve eğim gibi çeşitli girdileri analiz ediyoruz. Bu yazılım, pervane geometrisinin kapsamlı 3D çalışmasına ve optimizasyonuna olanak tanır. Bunu takiben, ekibimiz pervane yükünü daha da iyileştirmek ve olası kavitasyon veya akış sorunlarını belirlemek için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) analizini kullanır. Hız alanını simüle ederek ve gelişmiş CFD yöntemlerini kullanarak, pervanenin optimum performans sağlayacak şekilde ince ayarının yapılmasını sağlıyoruz.

Tam batık pervaneler, 500 Hp’den 5000 Hp’ye kadar güç aralığında 3,5 metre çapa kadar NiBrAl olarak üretilmektedir.

Üstün performans ve güvenilirlik elde etmek için, batık pervanelerimiz panel yöntemine dayalı dahili olarak geliştirilen programlar kullanılarak titiz CFD analizinden geçirilir. Her pervane tasarımı titizlikle incelenir ve optimum şekil elde edilene kadar yinelemeli olarak değişiklikler yapılır. Panel yöntemi çoğu geleneksel pervane için hızlı ve doğru sonuçlar sağlarken, mükemmelliğe olan bağlılığımız bizi her tasarımı CFD kodları kullanarak doğrulamaya yönlendirmektedir. Bu ek adım, pervane yüküne ince ayar yapmamıza, itme, tork ve kanat-göbek birleşiminde meydana gelenler gibi yerel akış olaylarını ele almamıza olanak tanır. Ayrıca, deniz pervanelerinde kavitasyonun öneminin farkında olarak, Kavitasyon Konsorsiyumu üyeliğimiz aracılığıyla araştırma çabalarına aktif olarak katkıda bulunuyoruz. Uzmanlığımızdan yararlanarak, durağan olmayan kavitasyon senaryoları da dahil olmak üzere hem 2D hem de 3D koşullarda karmaşık akışkan dinamiği denklemlerini çözebilen gelişmiş CFD yöntemleri geliştirdik. Bu da pervanelerimizin performans beklentilerini karşılamakla kalmayıp aşarak benzersiz güvenilirlik ve verimlilik sunmasını sağlıyor.

YÜZEY DELİCİ PERVANELER

Bir gemi seyir halindeyken su yüzeyini kırmak üzere tasarlanan yüzey delici pervaneler, sürtünmeyi azaltarak verimliliği artırır, bu da daha yüksek toplam hız, daha hızlı ivmelenme ve daha iyi bir yük-güç oranı ile sonuçlanır. Ayrıca sığ sularda seyretmek için de uygundurlar.

Rolla’nın yüzey delici pervane tasarımındaki uzmanlığı, tescilli CFD yazılımımız, kapsamlı tünel testlerimiz ve başarılı uygulamalardan oluşan geniş veri tabanımız sayesinde benzersizdir. Tünel testlerinden elde edilen bilgileri gelişmiş CFD simülasyonları ile birleştirerek, her yüzey delici uygulama için optimum pervaneyi oluşturmak üzere çeşitli çap ve hatve seçeneklerinin yanı sıra yanal, dikey ve yatay itme kuvvetlerini titizlikle analiz ediyoruz. Tünel test verilerine dayanan sistematik yaklaşımımız, farklı şaft açıları ve pervane daldırmaları için tork-itki katsayılarını, verimliliği ve yatay-düşey kuvvet rakamlarını hesaplamamızı sağlayarak çeşitli çalışma koşullarında en yüksek performansı ve güvenilirliği garanti eder.

Yüzey delici pervaneler, 500 Hp’den 5500 Hp’ye kadar güç aralığında 60″ çapa kadar NiBrAl ve 250 Hp’den 1500 Hp’ye kadar güç aralığında 28″ çapa kadar Paslanmaz Çelik – Duplex veya 17.4PH – olarak üretilmektedir.

Rolla, kısmen suya batırılmış pervanelerin etrafındaki akış dinamiklerini analiz etmek için gelişmiş araçlar geliştirme konusunda ön saflarda yer almaktadır. Devam eden araştırmalarımız, kanat suya girip çıkarken akışın karmaşık ayrıntılarını yakalamaya, titreşimleri ve yapısal hasarı en aza indirirken itme gücünü, torku ve ikincil kuvvetleri optimize etmeye odaklanmaktadır. CFD simülasyonlarımız sayesinde pervane yüzeyi ve çevresindeki alan üzerinde basınç, girdap ve kavitasyon gibi temel fiziksel nicelikleri görselleştirerek pervane performansını ve güvenilirliğini daha da geliştirmek için paha biçilmez bilgiler sağlıyoruz.

Dropdown Menu